مهاجرت

اسپانسرشیپ

اسپانسرشیپ همسر

از اولویت های مهم دولت کانادا در زمینه مهاجرت و از بین بردن فاصله ها و به هم رساندن هر چه سریعتر خانواده ها به هم می باشد.(Family Reunion) به این صورت که برنامه اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا جزوگسترده ترین برنامه های مهاجرتی این کشور است. سالانه هزاران کانادایی که همسران غیر کانادایی دارند با بهره بردن از این برنامه در زمان بسیار کوتاهی در مقایسه با بسیاری دیگر از برنامه های مهاجرتیمی توانند همسران خویش را بار دیگر در کنار خود داشته باشندو زندگی مشترک خود را در این کشور آغاز کنند و این برنامه منحصرا” برای شهروندان کانادایی نیست و اشخاصی که اقامت دائمی کانادا را داراهستند نیز می توانند از یان برنامه بهره مند شوند. این برنامه اجازه میدهد که یک شهروند و یا دارنده اقامت دائم کانادا شریک زندگی خود را صرف نظر از جایی که همسرش در حال حاضر می باشد بصورت دائم اسپانسر کرده و از این طریق همسر وی نیز اقامت دائم کانادا را کسب کند. شخص اسپانسر فارغ از وضعیت اقامتی خویش می بایست از سوی IRCC تائید شود که بتواند قدم های بعدی جهت اسپانسر کردن همسر خود را طی کند. تقاضای اسپانسرشیپ همسر به دو صورت INLAND / OUTLAND انجام می پذیرد. چنانچه شخص اسپانسر همسر خود در داخل کانادا اسپانسر کند، همسر وی این شانس را دارد که برای ویزای کار اقدام کند و طی مدت بررسی پرونده در کانادا اقامت داشته فعالیت کند. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا بنا دارد زمان بررسی پرونده های اسپانسرشیپ همسر را کاهش دهد که در حال حاضر این پروسه کمتر از ۱۲ ماه می باشد. صرف نظر از اینکه اسپانسرشیپ در کانادا انجام پذیرد یا خارج از کانادا، اسپانسر و همسروی می بایست شرایط لازم برای این مهم را داشته باشند که مهمترین آنها وجود رابطه واقعی و در صورت ازدواج، حقیقی بودن آن است. زوجین باید مدارک جامعی مبنی بر صحت ازدواج و روابطشان ارائه دهند. از جمله این مدارک می توان به سند ازدواج،مجموعه چت ها و تماس های زوجین و همچنین عکس های مراسم های مختلف ازدواج اشاره کرد.

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

اسپانسر شیپ والدین

از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۷ سیستم جدیدی جهت گزینش شهروندان کانادایی برای اسپانسر کردن پدر و مادرشان طراحی شده که طی آن اشخاص می بایست ابتدا فرم تقاضای خود را پر کنند و در انتظار نتایج قرعه کشی دولت بمانند که چنانچه پذیرفته / انتخاب شدند جهت اسپانسر شیپ و اقامت پدر و مادرشان اقدام کنند. برنامه جدید و بهبود یافته اسپانسرشیپ والدین امسال با تغییراتی نسبت به سال گذشته در تاریخ بیست و هشتم ماه ژانویه در ساعت دوازده ظهر باز می‌شود که بر اساس تغییرات جدید متقاضیان براساس اولویت ثبت نام پذیرفته و دعوتنامه جهت ارسال مدارک دریافت می‌کنند. از دیگر تغییرات برنامه امسال لزوم سکونت اسپانسر در داخل کاناداست به‌این معنی که متقاضی صرف دارا بودن اقامت دائم و یا تابعیت کانادا نمی‌تواند اقدام به اسپانسرشیپ والدین کند. *چنانچه شما تمامی پارامترهای زیر را دارا باشید احتمالا برای اسپانسر کردن والدین تان در جهت کسب اقامت دائم کانادا واجد شرایط هستید. • طی سه سال اخیر حداقل درآمد لازم بر حسب شاخصه درآمد کانادا را دارا بوده اید، • حداقل هجده سال سن دارید، • در حال حاضر ساکن کانادا هستید، • دارای اقامت دائم کانادا و یا شهروندی این کشور هستید. LICO فرمول حداقل درآمد خانوار بر اساس تعداد اعضای آن می باشد

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

Product

In ultrices nec lorem sit felis ut ut gravida tempor sit leo risus orci pulvinar augue elementum massa augue amet mi, justo imperdiet non.

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

Editorial

In ultrices nec lorem sit felis ut ut gravida tempor sit leo risus orci pulvinar augue elementum massa augue amet mi, justo imperdiet non.

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

برنامه های express entry

Proin pellentesque ipsum ornare laoreet aenean commodo lectus sed nibh pellentesque.

برنامه کارآفرینی استانی

Imperdiet sed aenean magna pellentesque at semper non ut volutpat praesent ornare.

اقامت از طریق تحصیل

Sed dignissim nullam adipiscing a lobortis diam viverra et quis euismod justo.

اسپانسر شیپ

Mollis aliquet porttitor velit, pharetra, eu enim proin integer cursus mattis consectetur.

مهاجرت

اسپانسرشیپ

اسپانسرشیپ همسر

از اولویت های مهم دولت کانادا در زمینه مهاجرت و از بین بردن فاصله ها و به هم رساندن هر چه سریعتر خانواده ها به هم می باشد.(Family Reunion) به این صورت که برنامه اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا جزوگسترده ترین برنامه های مهاجرتی این کشور است. سالانه هزاران کانادایی که همسران غیر کانادایی دارند با بهره بردن از این برنامه در زمان بسیار کوتاهی در مقایسه با بسیاری دیگر از برنامه های مهاجرتیمی توانند همسران خویش را بار دیگر در کنار خود داشته باشندو زندگی مشترک خود را در این کشور آغاز کنند و این برنامه منحصرا” برای شهروندان کانادایی نیست و اشخاصی که اقامت دائمی کانادا را داراهستند نیز می توانند از یان برنامه بهره مند شوند. این برنامه اجازه میدهد که یک شهروند و یا دارنده اقامت دائم کانادا شریک زندگی خود را صرف نظر از جایی که همسرش در حال حاضر می باشد بصورت دائم اسپانسر کرده و از این طریق همسر وی نیز اقامت دائم کانادا را کسب کند. شخص اسپانسر فارغ از وضعیت اقامتی خویش می بایست از سوی IRCC تائید شود که بتواند قدم های بعدی جهت اسپانسر کردن همسر خود را طی کند. تقاضای اسپانسرشیپ همسر به دو صورت INLAND / OUTLAND انجام می پذیرد. چنانچه شخص اسپانسر همسر خود در داخل کانادا اسپانسر کند، همسر وی این شانس را دارد که برای ویزای کار اقدام کند و طی مدت بررسی پرونده در کانادا اقامت داشته فعالیت کند. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا بنا دارد زمان بررسی پرونده های اسپانسرشیپ همسر را کاهش دهد که در حال حاضر این پروسه کمتر از ۱۲ ماه می باشد. صرف نظر از اینکه اسپانسرشیپ در کانادا انجام پذیرد یا خارج از کانادا، اسپانسر و همسروی می بایست شرایط لازم برای این مهم را داشته باشند که مهمترین آنها وجود رابطه واقعی و در صورت ازدواج، حقیقی بودن آن است. زوجین باید مدارک جامعی مبنی بر صحت ازدواج و روابطشان ارائه دهند. از جمله این مدارک می توان به سند ازدواج،مجموعه چت ها و تماس های زوجین و همچنین عکس های مراسم های مختلف ازدواج اشاره کرد.

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

اسپانسر شیپ والدین

از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۷ سیستم جدیدی جهت گزینش شهروندان کانادایی برای اسپانسر کردن پدر و مادرشان طراحی شده که طی آن اشخاص می بایست ابتدا فرم تقاضای خود را پر کنند و در انتظار نتایج قرعه کشی دولت بمانند که چنانچه پذیرفته / انتخاب شدند جهت اسپانسر شیپ و اقامت پدر و مادرشان اقدام کنند. برنامه جدید و بهبود یافته اسپانسرشیپ والدین امسال با تغییراتی نسبت به سال گذشته در تاریخ بیست و هشتم ماه ژانویه در ساعت دوازده ظهر باز می‌شود که بر اساس تغییرات جدید متقاضیان براساس اولویت ثبت نام پذیرفته و دعوتنامه جهت ارسال مدارک دریافت می‌کنند. از دیگر تغییرات برنامه امسال لزوم سکونت اسپانسر در داخل کاناداست به‌این معنی که متقاضی صرف دارا بودن اقامت دائم و یا تابعیت کانادا نمی‌تواند اقدام به اسپانسرشیپ والدین کند. *چنانچه شما تمامی پارامترهای زیر را دارا باشید احتمالا برای اسپانسر کردن والدین تان در جهت کسب اقامت دائم کانادا واجد شرایط هستید. • طی سه سال اخیر حداقل درآمد لازم بر حسب شاخصه درآمد کانادا را دارا بوده اید، • حداقل هجده سال سن دارید، • در حال حاضر ساکن کانادا هستید، • دارای اقامت دائم کانادا و یا شهروندی این کشور هستید. LICO فرمول حداقل درآمد خانوار بر اساس تعداد اعضای آن می باشد

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

Product

In ultrices nec lorem sit felis ut ut gravida tempor sit leo risus orci pulvinar augue elementum massa augue amet mi, justo imperdiet non.

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

Editorial

In ultrices nec lorem sit felis ut ut gravida tempor sit leo risus orci pulvinar augue elementum massa augue amet mi, justo imperdiet non.

Phasellus neque sit aliquam et viverra quis est sed pharetra nullam magna lectus pretium fames sed proin felis est, ut mattis amet proin orci, venenatis amet faucibus justo hendrerit velit magnis mattis.

برنامه های express entry

Proin pellentesque ipsum ornare laoreet aenean commodo lectus sed nibh pellentesque.

برنامه کارآفرینی استانی

Imperdiet sed aenean magna pellentesque at semper non ut volutpat praesent ornare.

اقامت از طریق تحصیل

Sed dignissim nullam adipiscing a lobortis diam viverra et quis euismod justo.

اسپانسر شیپ

Mollis aliquet porttitor velit, pharetra, eu enim proin integer cursus mattis consectetur.

اسکرول به بالا