[av_textblock size=” font_color=” color=”]

از ضروریات سفر و گردش در کشورهای گوناگون، اخذ ویزای توریستی است. بسیاری از گردشگران و مهاجران به دلیل شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی که در کانادا وجود دارد، بازدید از این کشور را در اولویت قرار می دهند. دولت کانادا به علت کثرت درخواست های ویزای توریستی کانادا، قوانینی بسیار جدی در این زمینه برای ورود متقاضیان خارجی وضع نموده است؛ البته در صورت آشنایی کامل با این قوانین و تکمیل دقیق مدارک کار سختی برای اخذ ویزای توریستی کانادا نخواهید داشت. باید توجه داشته باشید که به علت تعطیلی سفارت کانادا در ایران، مراحل اخذ ویزای توریستی کانادا باید توسط خود متقاضیان یا از طریق نمایندگان قانونی، در یکی از سفارت های کانادا در کشورهای دیگر، مانند ترکیه، پیگیری شود.

در زمانی که تقاضای ویزای توریستی به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود افسر ویزا تقاضای مورد نظر را از چند وجه مورد بررسی قرار می دهد تا در نهایت در خصوص صدور یا عدم صدور ویزا تصمیم گیری نماید. برخی از این موارد شامل تعلقات شما به کشورتان، هدف بازدید شما،سوابق سفر، ثبات اقتصادی و داشتن دعوت کننده می باشد. چنانچه شما پدر و مادر و یا پدربزرگ و مادربزرگ شخصی در کشور کانادا باشید، احتمالا” واجد شرایط برای اخذ سوپر ویزای کانادا هستید.

[/av_textblock]