[av_textblock size=” font_color=” color=”]

در سیستم Express Entry مجموعه ای از فاکتورها تعیین خواهند کرد که آیا شخص متقاضی امتیازات لازم جهت اقدام برای اقامت دایم در هر یک از سه برنامه اصلی را داراست یا خیر.

این فاکتورها متشکل از سرمایه انسانی که خود ” توانایی و دانش زبانی ” ، ” سوابق کاری مرتبط ” ، ” تحصیلات ” و ” سن ” را شامل میشود، میباشد و همچنین مجموعه ای از این فاکتورها در همسر شخص متقاضی در صورت تاهل.

در مجموع 1200 امتیاز در سیستم CRS وجود دارد که برای متقاضیان مجرد 500 امتیاز از آن مربوط به سرمایه انسانی و حداکثر 100 امتیاز برای قابلیت انتقال مهارت میباشد. همچنین کسب 600 امتیاز برای پذیرش استانی امکان پذیر است، تا 200 امتیاز برای پیشنهاد کار مرتبط، 30 امتیاز برای تجربه تحصیل کانادایی، تا 30 امتیاز اضافه برای دانش زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )، 15 امتیاز برای یک خواهر و برادر در کانادا برای متقاضیان وجود دارد.

همچنین برای متقاضیان متاهل 460 امتیاز برای متقاضی اصلی بعنوان سرمایه انسانی، 40 امتیاز برای سرمایه انسانی برای همسر متقاضی، 600 امتیاز برای پذیرش استانی، تا 200 امتیاز برای داشتن پیشنهاد کار، تا 30 امتیاز برای تجربه تحصیل کانادایی، تا 30 امتیاز برای داشتن زبان دوم و در انتها 15 امتیاز دیگر در صورت داشتن برادر و خواهر در کانادا چه برای متقاضی و چه برای همسرش احتساب خواهد شد.

متقاضیانی که پس از ایجاد حساب در سیستم ” Express Entry ” امتیاز لازم را کسب کنند و بر حسب بالاترین امتیاز گزینش شوند، توسط دولت دعوت بر ارسال مدارک میشود و به تبع آن مراحل بعدی طی خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر و ارزیابی امتیازات خود لطفا فرم ارزیابی رایگان را پر نمایید.

[/av_textblock]